Wybierz wyzwanie z ECIU

Body

Gotowi na rozwiązywanie probelmów i stawianie czoła wyzwaniom? ECIU działa w oparciu o metodę CBL chellange-based learning i rozwiązuje realne wyzwania. Dołącz do któregoś z nich.

26 wrz. 2022
Uczący się
Biznes i społeczeństwo

Wyzwania dla Uniwersytetu ECIU dostarczają firmy i partnerzy publiczni. Aby sprostać tym wyzwaniom, uczniowie pracują w międzynarodowych zespołach wraz z nauczycielami i przedstawicielami firm.

Zespoły wykorzystują nowatorską metodę uczenia się opartego na wyzwaniach (CBL challenge-based learning), w której uczniowie przejmują odpowiedzialność za swoje wyzwanie i definiują problemy, nad którymi chcą pracować. Uczniowie angażują się i badają problem, a na koniec proponują swoje unikalne rozwiązanie.

Zapraszamy do samodzielnego wypróbowania CBL i rozwiązania problemów, przed którymi obecnie stoją społeczności i organizacje.

 

Wybierz jedno z wyzwań i zostań członkiem zespołu: