Wczytuję...

Główna nagroda dla PŁ za Doskonałość w programie Erasmus+

Body

„Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy” to temat zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji FRSE pierwszej Konferencji Uniwersytetów Europejskich.

16 Maj. 2023
ECIU-life
Pracownicy uczelni

Konferencja Uniwersytetów Europejskich, która odbyła się 15 maja w Warszawie była adresowana do uczelni w Polsce, które już należą do konsorcjów Uniwersytetów Europejskich, jak również tych aspirujących do udziału w tych międzynarodowych sieciach.

Politechnika Łódzka była reprezentowana przez rektora prof. Krzysztofa Jóźwika, który wziął udział w panelu „Uniwersytety Europejskie drogą do innowacyjnej gospodarki”. Rektor, opisując korzyści dla środowiska PŁ z obecności w Sieci ECIU mówi:

Sieć ECIU i Politechnika Łódzka, to samo dobro. Dla studentów daje to możliwość pozyskania doświadczenia i studiowania w jednym z 13 uniwersytetów europejskich. Myślę, że na rynku pracy to ogromna przewaga. Dla pracowników to udział w szkoleniach organizowanych przez Sieć, współpraca i wymiana doświadczeń, wspólne aplikowanie o projekty, itd. Dla naukowców to oczywiście wymiana dydaktyczna i uczestnictwo w szkołach letnich, współpraca naukowa – co było możliwe już wcześniej, ale w ramach Sieci jest dużo łatwiejsze. No i doktoranci –  tu, myślę, że oferta jest największa, obejmująca nie tylko kształcenie i badania, to również udział w różnego typu programach. I ostatni, ale niemniej ważny element  – społeczna odpowiedzialność uczelni i nasza oferta dla otoczenia, regionu. Tu chodzi przede wszystkim o możliwości kształcenia przez całe życie. Myślę, że to są najważniejsze korzyści, ale nie jedyne.

Warsztaty „Wykorzystanie mikropoświadczeń w sieci Uniwersytetów Europejskich” prowadziła dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, która również była prelegentem w panelu „Doświadczenia badawcze w obszarze Uniwersytetów Europejskich”.  Na pytanie czym oferta ECIU różni się od tradycyjnej mobilności dyrektor CWM odpowiada:

Być członkiem Uniwersytetu ECIU jest bardzo ważnym czynnikiem, który zmienia wymiar mobilności dla studentów i dla naszych wykładowców. Mobilność staje się naturalnym komponentem procesu uczenia się każdego studenta, oferując mu podwójną tożsamość – studenta Politechniki Łódzkiej, ale również Uniwersytetu Europejskiego ECIU. Wyjazd na studia staje się w tym momencie naturalnym procesem uczestniczenia w ofercie kształcenia całego Uniwersytetu ECIU. Znacząco lepsza jest również dostępność mobilności, ich zakres, jakość i możliwości. Czynnikiem motywującym jest również szybkość załatwienia spraw formalnych. No i oczywiście współtworzenie społeczności studenckiej, która ma być częścią nie tylko uczelni jako takiej, ale całego Uniwersytetu ECIU.

Zwieńczeniem Konferencji była gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”, kierowanym do polskich uczelni wchodzących w skład konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. Laureaci zostali wybrani w pięciu obszarach:  

  • Osobowość;
  • Innowacje;
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Doskonałość Erasmus+;
  • Wsparcie dla Ukrainy.

Konkurs został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+Europejski Korpus Solidarności. Miał na celu – po raz pierwszy w historii – wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Nagrodzone zostały najbardziej zaangażowane polskie uczelnie działające w ramach międzynarodowych partnerstw uczelni.

W każdej z kategorii o nagrodę walczyło 18 uczelni polskich. PŁ została nominowana w 3 kategoriach: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Doskonałość Erasmus+ i Wsparcie dla Ukrainy .

Politechnika Łódzka została zwycięzcą i otrzymała statuetkę w kategorii Doskonałość Erasmus+. Podczas uroczystej gali nagrodę dla uczelni odebrał rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik.

Lista laureatów:

Osobowość:

Politechnika Śląska - prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Wsparcie Ukrainy:

Uniwersytet Gdański

Innowacje:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

Politechnika Poznańska

Doskonałość Erasmus+

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Opolski

Image